Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8847

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Kimete Nuha Jusufi (Hajrullahu)
2.    Sebahattin Selahattin Demiryürek
3.    Xhavit Sherif Ademaj
4.    Flutura Muhamet Gashi (Veliu)
5.    Ziad Iljas Damial (Danial)
6.    Khayriya (Khairiya) Iljas (Eljas) Shakouri (Shakuri)
7.    Ajnure Ibraim Abdulla (Abdula)
8.    Sevde Ihsan Tokçelik (Ceyhan)
9.    Kimete Muharem Gashi (Haxhimurati)
10.    Abdullah Nazmi Llapashtica
11.    Hamzi Liman Kameri
12.    Denizhan Çelebi Barin
13.    Sarah Ann Brian Lewis Wakeley (Robinson)
14.    Fikret Vahip Kara
15.    Hesham Hosni Awad Mousa
16.    Sokol Dinë Krasniqi
17.    Lumnije Midin Krasniqi (Shala)
18.    Argjend Sokol Krasniqi
19.    Elionis Sokol Krasniqi
20.    Egzon Sokol Krasniqi
21.    Abdullah Faruk Veliu
22.    Fatime Tahir Peta (Marku)
23.    Ali Mehmet Kocaoğlu
24.    Maisara Abud (Aboud) Albari

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 18.12.2014
Nr. dekretit: 8847

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
        BUJAR NISHANI