Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8792

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Mark Zef Gojani
2.    Metë Nebi Shatri
3.    Bleta Jusuf Murati (Tabaku)
4.    Michaela Karl Riegler
5.    Arton Hasip Krasniqi
6.    Oktay Nasir Koç
7.    Aldo Nicola Mazzarella
8.    Hasan Halil Demircan
9.    Gonca Hasan Demircan (Durukan)
10.    Ayşe Mustafa Demircan (Ercan)
11.    Fatbardha Xhavid Shima (Susuri)
12.    Merita Halil Cani (Gashi)
13.    Ghalia Omar Ketteb
14.    Nihat Kuddüs Resul
15.    Dilek Ekrem Resul (Karatatar)
16.    Yusuf Nihat Resul
17.    Dilara Nihat Resul
18.    Dany Aref Tannous Makhlouta
19.    Alex Dany Makhlouta
20.    Roni Dany Makhlouta
21.    Mehmet Ahmet Arslantaş
22.    Carmen-Elena Costel Vrahoriti (Matei)
23.    Isa Salih Erbaş
24.    Arlind Agron Basha
25.    Mimoza Nesip Kaçi
26.    Josif Vangjel Gorrea
27.    Hüseyin Sait Tunca

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 18.11.2014
Nr. dekretit: 8792

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
        BUJAR NISHANI