Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8779

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Ünal Hüseyin Gönül
2.    Havva Bekir Gönül (Kaya)
3.    Dilara Ünal Gönül
4.    Üsame Ünal Gönül
5.    Von Nicholas Quintin Nicholas Golder
6.    Susan Jill Earl Stuart Golder (Nicol)
7.    Murat Mehmet Fidan
8.    Mümin Sevban Murat Fidan
9.    Mehmet Enes Murat Fidan
10.    Devran Mitat Çakmak (Acar)
11.    Osman Nuri Ahmet Cihat Dinler
12.    Abdulvahap Mehmet Şahin Yeroğlu
13.    Isen Muxhahid Aliji
14.    Canan Salih Zeki Gökçek (Sarikoç)
15.    Elita Lutvi Zulbeari-Masha (Zulbeari)
16.    Faton Shemsedin Çajani
17.    Orhan Mustafa Akdağ
18.    Çiğdem Ridvan Serbest (Avci)
19.    Merita Ukë Berisha (Krasniqi)
20.    Frederika Zef Çuni

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 11.11.2014
Nr. dekretit: 8779

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
        BUJAR NISHANI