Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8757

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 8757

D E K R E T
PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 e 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998 “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Gëzim Selim Kepi
2.    Merita Xhafer Kepi (Toska)
3.    Renato Gëzim Kepi
4.    Elvira Ramë Müller (Duka)
5.    Mimoza Shaqir Mertel (Manuka)
6.    Saimir Ramadan Sylejmani (Spaholli)
7.    Mirvete Qemal Ejupi
8.    Bledar Pandi Velo
9.    Donika Ferik Shahaj
10.    Diana Luan Shuteriqi (Eminaj)
11.    Mario Julian Shuteriqi
12.    Nidia Fatmir Sinani
13.    Emersona Besim Fleck (Osmani)
14.    Mimoza Pashk Werner (Elezi)
15.    Leora Inajet Leksani
16.    Genci Athim Panajoti
17.    Eno Dhimitër Mariani
18.    Besa Hikmet Hoxhaj
19.    Paola Nikollaq Miçalliu
20.    Nikolin Gjergj Delaj
21.    Sonita Ndoc Dettmann (Gurakuqi)
22.    Sindi Aleksandër Çipa
23.    Radmilla Vladimir Reshetar (Zllatiçanin)
24.    Elda Petrit Ymeri –Föller (Ymeri)
25.    Adelina Skender Bajra (Llapi)
26.    Armida Fatmir Halo (Biçaku)
27.    Anisa Fidelino Halo
28.    Nina Lec Beni
29.    Dritan Fiqiri Gurra
30.    Arlinda Shpetim Bersziek (Poda)
31.    John Shkelqim Tarja
32.    Rovena Ramazan Kraft (Ajazi)
33.    Ray Dashamir Tahiri
34.    Luljeta Shaban Zharri (Meta)
35.    Iljaz Flamur Zharri
36.    Amanda  Flamur Zharri
37.    Dhurata Hamid Dittmann (Sina)
38.    Laila Dittmann
39.    Albert Hashim Murati
40.    Xhino Sajmir Brari

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 22.10.2014
Nr. dekretit: 8757                      

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI