Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8737

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Albulena Shaban Istrefi (Binakaj)
2.    Bujar Qazim Hasi
3.    Ömer Abdurrahman Orhanalp
4.    Nejla Müslüm Orhanalp (Çadirci)
5.    Cansu  Ömer Orhanalp
6.    Vesel Xhelil Duraj
7.    Yakup Metin Remzi Karahan
8.    Tetjana (Tetyana) Mikola Hoxha (Halajko)
9.    Hasan Nasuh Çelik
10.    Alev Ahmet Pekin (Tekiş)
11.    Alla Aleksandr Simaçeva (Simacheva)
12.    Avni Rexhep Podrimaj
13.    Kamuran Ibrahim Aydin

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 13.10.2014
Nr. dekretit: 8737

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
        BUJAR NISHANI