Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8701

D E K R E T
PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Arsimit e Sportit,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Distria Musa Krasniqi
2.    Leutrime Cufë Krasniqi
3.    Akil Luan Gjakova
4.    Mentor Rami Mejzini
5.    Florentina Lulzim Avdyli
6.    Esad Fatmir Morina
7.    Gezim Rexhep (Redžep) Pepši (Pepshi)
8.    Halim Arnim Selmanaj
9.    Donjeta Xhevdet Haxha
10.    Bunjamin Hasan Shabani
11.    Ardian (Ardijan) Osman Cuculi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.09.2014
Nr. dekretit: 8701

  PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS
                    
       
             BUJAR NISHANI