Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8426

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Punëve të Brendshme dhe Ministrit të Arsimit e Sportit,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Ali Yusuf Uyar
2.    Agnesa Xhevdet Hadergjonaj
3.    Rasim Mustaf Zekaj
4.    Mirushe Avdyl Zekaj (Arifaj)
5.    Antigona Kadri Podrimaj (Hoxha)
6.    Selçuk Zeki Sarikaya
7.    Luminita Dumitru Apetri
8.    Andreea Apetri
9.    Diell Lulzim Bakalli
10.    Ibrahim Youssef Mohamed Abdelselam Elkhayat
11.    Edip Beşir Değer
12.    Oksana Viktor Voytenko (Vojtenko)
13.    Sylvain Joël Jean-Luc Vergnon
14.    Taulant Ragip Xhaka

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 13.12.2013
Nr. dekretit: 8426

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               

BUJAR NISHANI