Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8388

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Nadir Nuho Sulejmanoviq
2.    Nexhat Ismet Rama
3.    Mimoza Sadedin Gjata (Bunjaku)
4.    Alban Halil Bilalli
5.    Metin Onur Osman Kara
6.    Mustafa Abdullah Ataş
7.    Huda Munther R.F. Abu Shaaban (Abushaban)
8.    Etrit Sadudin Berisha
9.    Natalja (Natalia) Vasilij Gollovashçenko (Golovashchenko)
10.    Besim Bahri Mahmuti
11.    Nizamettin Mehmet Gökdemir
12.    Skender Halil Sadrija
13.    Arben Vesel Robaj
14.    Shkurta Ali Nesimi (Simnica)
15.    Marselha Cristina Teomar de Moura Kacani (de Moura)
16.    Irina (Iryna) Oleksandr Romanova

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 12.11.2013
Nr. dekretit: 8388

    PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                        
               
BUJAR NISHANI