Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8363

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Aytaç Ali Osman Dinç
2.    Nöman Muzaffer Gülen
3.    Yamen Mamoun Arnaout
4.    Luigi Stefano Pasqualino Semeraro
5.    Abdurrahman Ali Balkiz
6.    Nazli Abdurrahman Balkiz
7.    Ayhan Izzet Abdurrahman Balkiz
8.    Floriana Ukë Kapllani (Uka)
9.    Shirley Gallardo Mario Kurti (Sanchez)
10.    Hatice Melek Ahmet Necmi Kürüm
11.    Petrit Mustafa Arapi
12.    Arjeta Xhemail Luma (Gashi)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 22.10.2013
Nr. dekretit: 8363

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                        
               
BUJAR NISHANI