Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8299

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Ibrahim Fikret Aktoz
2.    Selen Şadi Aktoz
3.    Ismail Ibrahim Aktoz
4.    Ibrahim Ibrahim Aktoz
5.    Dardan Islam Velija
6.    Naz Beqir Feka
7.    Vlora Rrahim Salla (Shala)
8.    Zaravshon Saidnuhrdin Zuhurova
9.    Lurde Pala Ramaj
10.    Vinko Nuo Nikprelaj
11.    Claudio Bruno Ferrari
12.    Servet Jusuf Berisha (Muhagjeri)
13.    Tonin Franco Andracchio
14.    Vaska Risto Vangjeli (Badjukov)
15.    Rania Riad El Samad
16.    Nina Vasilij Dmitrieva (Vjerevkina)
17.    Luciano Erasmo Cirillo
18.    Emine Mustafa Bruçaj (Mersin)
19.    Bajram Zaim Jusufi
20.    Afërdita Sebastian Koliqi (Pera)
21.    Sheremet Adem Ademi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 04.09.2013
Nr. dekretit: 8299

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                        
               
BUJAR NISHANI