Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 8153

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, të neneve 20 dhe 24 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Anida Sazan Kelmendi
2.    Shefqet Rustem Kelmendi
3.    Jakup Hamid Rroji
4.    Hazir Mehmet Mustafaj
5.    Izmir Hazir Mustafaj
6.    Salihe Lilo Idrizi (Lilaj)
7.    Xhuma Qerim Meka
8.    Lindita Skender Meka
9.    Igli Xhuma Meka
10.    Avni Xhuma Meka
11.    Lediana Xhuma Çollaku (Meka)
12.    Sanije Ramiz Xhaferi
13.    Genci Pandeli Shtëmbari

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 07.05.2013
Nr. i dekretit: 8153      

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI