Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7799

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, të neneve 14, 20 dh 24 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Aleksandra Kosta Xhima
2.    Arben Vasil Xega
3.    Lefteri Kristo Lena
4.    Fatmir Vath Masha
5.    Kudrete Asllan Etemi
6.    Violeta Vasil Gjonçari
7.    Athina Kosta Stathi
8.    Pandeli Kosta Binjaku
9.    Ilia Vangjel Nikolla
10.    Bukuroshe Avdyl Coma
11.    Zenel Mehmet Mustafaj
12.    Anila Osman Zyka
13.    Marsida Fatmir Zyka
14.    Aldo Fatmir Zyka
15.    Eli Pandeli Meçi
16.    Vasillaq Jani Boti
17.    Adrian Jani Gjino
18.    Pano Niko Skura
19.    Polikseni Gogo Skura
20.    Helidon Luan Karçanaj
21.    Sare Adem Coma
22.    Bujar Sefer Kurtaj
23.    Gentian Leonidha Trasha
24.    Frosina Niko Prendi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 26.10.2012
Nr. i dekretit: 7799      

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI