Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7732

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Lindita Muharrem Kurti
2.    Enxhi Zenun Begzati
3.    Fabiola Alfred Shtëpani (Shtepani)
4.    Erol Thanas Milo
5.    Klodiana Xhevat Asllanaj (Osmanaj)
6.    Alban Ylli Seitaj
7.    Artur Shefik Grori
8.    Pegi Artur Grori
9.    Andris Arben Alija
10.    Jessika Avdyl Sadiku
11.    Gladiola Hatem Sadiku (Gjoni)
12.    Rozeta Fiqiri Alaoui (Osmanaj)
13.    Meklaud Idriz Lushaj
14.    Olimbi Ndue Mici (Kolprekaj)
15.    Enea Fatmir Mici
16.    Ingrid Fatmir Mici
17.    Ornela Fatmir Mici
18.    Ralf Fatmir Mici
19.    Dorina Maliq Thelen (Sula)
20.    Blerjana Kleanthi Terreping (Bezhani)
21.    Roland Zenel Sula
22.    Adelina Misto Sula (Luli)
23.    Viola Roland Sula
24.    Kevin Roland Sula
25.    Franz Roland Sula

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 07.08.2012
Nr. dekretit: 7732

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI