Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7730

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe 93 të Kushtetutës,  si dhe neneve 9, 10 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Rami Mehmed-Sejid Ismaili
2.    Agim Rrahman Krasniqi
3.    Ruzhdi Abdiraman Hoxha
4.    Nihal Yüksel Içöz Gjana (Içöz)
5.    Roger Antoine Romman
6.    Tatjana Vladimir Slavinskaya (Kudrjavceva)
7.    Sean Edward James Evert Mason
8.    Mirije Sejdi Broli (Koçinaj)
9.    Veysel Memet Ekinci
10.    Blerta Ruzhdi Elezaj (Islamaj)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 06.08.2012
Nr. dekretit: 7730

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI