Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7729

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës,  si dhe nenit 9, pika 7, dhe nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar në propozimet e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

 

Neni 1

 

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:

1.    Genita Ridvan Hoxha
2.    Vesa Nahil Luma

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 06.08.2012
Nr. dekretit: 7729

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI