Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10643

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9, pika 7, dhe nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministres së Kulturës dhe Ministres së Arsimit, Sportit dhe Rinisë,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Mimoza Avni Hamidi
2. Shpresa Gjafer Aradini
3. Kristina Maureen Marjan Maksuti
4. Agon Fatmir Mucolli
5. Agon Blerim Husejni
6. Gani Rexhë Mehmetaj
7. Shpat Faton Deda

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 14.11.2017
Nr. i dekretit: 10643

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META