Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10513

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Gani Selman Muja
2. Drita Munish Muja (Ramadani)
3. Mergim Gani Muja
4. Valdete Gani Muja
5. Sazan Gani Muja
6. Shkumbin Gani Muja
7. Arlind Ramazan Haziri
8. Hisni Mesut Hakiki
9. Ilhami Hasan Demiroğlu
10. Ramadan Dervish Hyseni
11. Labinot Ragip Qerimi
12. Agim Bislim Latifi
13. Etienne Alexandre Jean Marcel de Chérisey
14. Vesel Ali Kryeziu
15. Ralph Ernest Heinz Jauch
16. Skender Ahmet Ahmetaj
17. Merita Sabri Sinani (Kamberi)
18. Celalettin Fazli Can
19. Ekrem Rexhep Hajdari
20. Angelos Georgios Theodoridis

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 21.06.2017
Nr. i dekretit: 10513

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI