Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10512

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Valentina Nuredin Xhomaqi (Morina)
2. Adifete Qamil Emërllahu (Usejni)
3. Arjeta Albert Sinanaj (Xërxa)
4. Sefer Rushit Ponik
5. Muhamet Eshref Junikaj
6. Savaş Ali Öksüz
7. Agron Hysni Gërguri
8. Serdal Cevdet Dalyan
9. Florentina Demë Hajdaraj (Shala)
10. Ayşe Ihsan Erduran (Serin)
11. Konstantinos Georgios Giakoumis
12. Yllka Hyll Avdullahu (Rraci)
13. Vasileia Iakovos Stillo (Preka/Prekas)
14. Oktay Suphi Çakirca
15. Athanasios Nikolaos Paloudis
16. Nexhat Rrahman Krasniqi
17. Urim Ahmet Krasniqi
18. Tun Gjon Dedaj
19. Halina (Galina) Nikolai (Nikolay) Kalari (Fedotovskaya/Fedotovskaja)
20. Pembe Musli Gjoni (Sejdiu)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 21.06.2017
Nr. i dekretit: 10512

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI