Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10114

D E K R E T

PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe nenit 9 e nenit 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimet e Ministrit të Punëve të Brendshme,

D E K R E T O J

Neni 1

U jepet shtetësia shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1. Lirim Qerim Berisha
2. Yildirim Yilmaz Ardahanli
3. Bajram Elmaz Spahiu
4. Trim Rifat Gjota
5. Bujar Jashar Jashari
6. Carlos Alberto Miguel Enrique Calero Avila
7. Hikmet Asim Kayalar
8. Michel Raymond Sayah
9. Lola Hanna Melhem
10. Yusuf Sezai Muzaffer Nadi Kürüm
11. Leonora Sadik Boshnjaku (Berisha)
12. Shemshi Ismet Salai
13. Liljana Ferit Balliu (Imeri)
14. Ramazan Turan Güçlü
15. Lema Shaqe (Šaće) Balaj
16. Teuta Pal Hysenagolli (Quni)
17. David Edward Gary Gene Hosaflook
18. Kristi Lee Richard William Hosaflook (Tesch)
19. Corban Reid David Edward Hosaflook
20. Benjamin Kade David Edward Hosaflook
21. Sofia Grace David Edward Hosaflook
22. Golbarg Mahmoud Amini
23. Ahmet Metin Mehmet Taşdemir
24. Rania Adnan Al Kassas
25. Ramadan Zijadin Spahiu
26. Francesco Emanuele Alberto Iacono
27. Albulena Zeqir Myrtollari (Berisha)

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 03.04.2017
Nr. i dekretit: 10114

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI