Foto Galeria

Presidenti Meta vlerëson me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut” dy atdhetarë të shquar përmetarë, Agathokli Xhitomin (pas vdekjes) dhe At Aleksandër Lipen (pas vdekjes)
Presidenti Meta vlerëson me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut” dy atdhetarë të shquar përmetarë, Agathokli Xhitomin (pas vdekjes) dhe At Aleksandër Lipen (pas vdekjes)
Presidenti Meta vlerëson me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut” dy atdhetarë të shquar përmetarë, Agathokli Xhitomin (pas vdekjes) dhe At Aleksandër Lipen (pas vdekjes)
Presidenti Meta vlerëson me Titullin e lartë “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut” dy atdhetarë të shquar përmetarë, Agathokli Xhitomin (pas vdekjes) dhe At Aleksandër Lipen (pas vdekjes)