Foto Galeria

Presidenti Meta vlerëson kryetarin e shoqatës “Bashkimi i Përgjithshëm i Pensionistëve të Shqipërisë”, z. Faik Xhani me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta vlerëson kryetarin e shoqatës “Bashkimi i Përgjithshëm i Pensionistëve të Shqipërisë”, z. Faik Xhani me Titullin “Mjeshtër i Madh”
Presidenti Meta vlerëson kryetarin e shoqatës “Bashkimi i Përgjithshëm i Pensionistëve të Shqipërisë”, z. Faik Xhani me Titullin “Mjeshtër i Madh”