Foto Galeria

Presidenti Meta në seancën e radhës së dhurimit të gjakut nga të rinj e të reja italianë
Presidenti Meta në seancën e radhës së dhurimit të gjakut nga të rinj e të reja italianë
Presidenti Meta në seancën e radhës së dhurimit të gjakut nga të rinj e të reja italianë
Presidenti Meta në seancën e radhës së dhurimit të gjakut nga të rinj e të reja italianë
Presidenti Meta në seancën e radhës së dhurimit të gjakut nga të rinj e të reja italianë