Archive

Dëshiroj t’ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në Institucionin e Presidentit me rastin e kësaj ceremonie të veçantë dhe plotësisht të merituar dekorimi! E konsideroj jo vetëm një detyrë zyrtare dhe solemne të vlerësoj Menaxherin e Programit të ICITAP Albania, por duke shfrytëzuar këtë mundësi, dëshiroj gjithashtu...

Shumë i nderuar Kryeministri i Republikës së Kosovës, z. Ramush Haradinaj, shumë i nderuar Zëvendëskryeministri Pacolli, të nderuar ministra, deputetë dhe përfaqësues të institucioneve, shumë i dashuri Gjeneral Rama! Të dashur shpëtimtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Policisë së Kosovës dhe gjithë ekipeve të tjera,...

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 75/2019 “PËR RININË” Në mbështetje të neneve 85, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës, D e k r e t o j Kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 75/2019, “Për rininë”, me qëllim rishikimin sipas arsyetimit bashkëlidhur...