Archive

Të dashur veteranë dhe veterane, Të dashur familjarë të Dëshmorëve të Atdheut dhe të partizanëve të Batalionit ‘Dumrea’ I dashur kryetar i Bashkisë, zoti Toska, Të nderuar deputete dhe deputetë të pranishëm! Është një kënaqësi e jashtëzakonshme të marr pjesë në festën tradicionale, por edhe kaq të bukur që...

Me shumë kënaqësi e pranova ftesën tuaj për të përshëndetur Konferencën e 3-të Kombëtare të Industrisë së Bimëve Mjekësore dhe Aromatike të Shqipërisë, pasi është ky sektor që është lokomotiva e eksporteve tona jo vetëm bujqësore, por edhe një shembull shumë i mirë i potencialeve...

Tiranë I dashur President Duda, Zonja Mogherini, Të dashur kolegë! Sot, në fjalën time dëshiroj të përqendrohem në tri çështje kryesore: Së pari, në procesin e integrimit të vendeve tona. “Paqja botërore nuk mund të zgjasë nëse nuk bëhen përpjekje krijuese dhe proporcionale ndaj rreziqeve që e kërcënojnë atë...