Archive

Shumë e nderuara zonja Presidente! Edhe një herë dua t’iu falënderoj për mikpritjen tuaj, por mbi të gjitha për mbështetjen e jashtëzakonshme, që Kroacia dhe ju personalisht, qeveria juaj, i keni dhënë Shqipërisë, jo vetëm në planin bilateral, por edhe në drejtim të procesit të...

Ishte një kënaqësi e vërtetë të takohesha me Sekretarin e Përgjithshëm Stoltenberg. Së bashku patëm një shkëmbim shumë të mirë të pikëpamjeve tona mbi një numër çështjesh të rëndësishme. Ky vit shënon 70-vjetorin e NATO-s si dhe 10-vjetorin e anëtarësimit të Shqipërisë në Aleancë. Përgjatë shtatë dekadave NATO-ja...

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS Tiranë, më 18.10.2019 RISHPALLJE “PËR RIHAPJEN E PROCESIT, PËR SHPREHJEN E INTERESIT, PËR T’U PËRZGJEDHUR SI KANDIDAT QË DO T’I PROPOZOHET KUVENDIT TË SHQIPËRISË PËR T’U ZGJEDHUR NË POZICIONIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT TË KONKURRENCËS NË AUTORITETIN E KONKURRENCËS” Presidenti i Republikës, pas administrimit...