Archive

Kam kënaqësinë e veçantë të organizoj sot këtë ceremoni për një mike të veçantë të shqiptarëve dhe të Shqipërisë. Ambasadorja Vasak nuk ka shumë nevojë për prezantime, pasi ajo është e njohur për publikun shqiptar, por dhe në mjedisin diplomatik në Tiranë, si një zonjë e...

I nderuar Kryetar i Bashkisë, z. Pëllumb Binaj, Të nderuar miq të shoqatave atdhetare, Të respektuar autoritete vendore, Motra e vëllezër të Lumit të Vlorës, Jam shumë i lumtur të jemi sot bashkë në Drashovicë, këtu në Harkun e Triumfit të luftërave për liri, në vendin e kuvendeve dhe...

Të nderuar rektorë dhe rektore të sapozgjedhur të universiteteve publike të vendit, “Mendja e një kombi është arsimi,” ka thënë Sami Frashëri. Ndaj, e gjithë pasuria jonë intelektuale kombëtare zhvillohet dhe rritet në auditorët e institucioneve të arsimit të lartë, në mënyrë të veçantë, për të...

D E K R E T PËR EMËRIMIN E REKTORIT TË UNIVERSITETIT “EQREM ÇABEJ”, GJIROKASTËR Në mbështetje të nenit 92, germa “g” dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, të nenit 39, pika 8, të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në...