Archive

Sot, kisha kënaqësinë e veçantë të mirëprisja në Tiranë, Presidentin e Republikës së Sllovenisë dhe mikun tonë të mrekullueshëm, Sh.T.Z. Borut Pahor. Sllovenia do të organizojë në ditët e ardhshme Samitin e Procesit të Brdo-Brijunit, që përkon me 10-vjetorin e kësaj nisme tepër të rëndësishme, por...

D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 50/2021 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 96/2016 “PËR STATUSIN E GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR” Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r...