Archive

D E K R E T PËR SHPALLJE LIGJI   Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j  Shpalljen e ligjit nr. 92/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 16/2018 “Për diasporën””.  Nr. Dekretit 11564 Tiranë, më 24.07.2020                                                                                ...

Ju falënderoj për praninë tuaj në këtë aktivitet të sotëm që shënon 2-vjetorin e themelimit të Aleancës për Dhurimin e Gjakut! Pikënisja e themelimit të saj ka qenë një takim në Ditën e Talasemisë, më datën 8 maj 2018 me Musa Zenelajn, i cili fatkeqësisht, nuk...