Archive

D E K R E T PËR SHFUQIZIM DEKRETI Në mbështetje të nenit 93 të Kushtetutës, D e k r e t o j Neni 1 Shfuqizimin e dekretit nr. 9293, datë 26.10.2015, “Për daljen në rezervë të Gjeneral Brigade Piro Tasim Ahmetaj”. Neni 2 Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit...

D E K R E T PËR THIRRJEN E KUVENDIT NË SESION TË JASHTËZAKONSHËM PËR BËRJEN E BETIMIT TË PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS Në mbështetje të nenit 74 pika 2 dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, D e k r e t o j Neni 1 Thirrjen e Kuvendit,...