Akte Ligjore

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS Tiranë, më 18.10.2019 RISHPALLJE “PËR RIHAPJEN E PROCESIT, PËR SHPREHJEN E INTERESIT, PËR T’U PËRZGJEDHUR SI KANDIDAT QË DO T’I PROPOZOHET KUVENDIT TË SHQIPËRISË PËR T’U ZGJEDHUR NË POZICIONIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT TË KONKURRENCËS NË AUTORITETIN E KONKURRENCËS” Presidenti i Republikës, pas administrimit...