Akte Ligjore

REPUBLIKA E SHQIPËRISË PRESIDENTI D E K R E T PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 15/2021 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 59/2014 “PËR KARRIERËN USHTARAKE NË FORCAT E ARMATOSURA TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR”    Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe të nenit 93...

Presidenti i Republikës Sh.T.Z. Ilir Meta vlerësoi sot me anë të një ceremonie solemne, katër futbollistë të shquar të ekipit “Dinamo” dhe atij Kombëtar shqiptar. Kreu i Shtetit i akordoi ish-futbollistit dhe trajnerit Skënder Jareci (pas vdekjes) Titullin “Kalorës i Urdhrit të Flamurit” “Për kontributin e...

DEKRET PËR SHPALLJE LIGJI   Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,   Dekretoj:   Shpalljen e ligjit nr. 17/2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7864, datë 29.9.1994 “Për Kryqin e Kuq Shqiptar”.     Nr. Dekretit 11980 Tiranë, më 25.02.2021                                         PRESIDENTI I REPUBLIKËS                                           ILIR META  ...