Bylis-Presidenti Meta vlerëson dy personalitete të shquara të polifonisë shqiptare: Guri Rrokaj dhe Yzeir Llanaj

Bylis-Presidenti Meta vlerëson dy personalitete të shquara të polifonisë shqiptare: Guri Rrokaj dhe Yzeir Llanaj
Bylis-Presidenti Meta vlerëson dy personalitete të shquara të polifonisë shqiptare: Guri Rrokaj dhe Yzeir Llanaj
Bylis-Presidenti Meta vlerëson dy personalitete të shquara të polifonisë shqiptare: Guri Rrokaj dhe Yzeir Llanaj
Bylis-Presidenti Meta vlerëson dy personalitete të shquara të polifonisë shqiptare: Guri Rrokaj dhe Yzeir Llanaj
Bylis-Presidenti Meta vlerëson dy personalitete të shquara të polifonisë shqiptare: Guri Rrokaj dhe Yzeir Llanaj
Bylis-Presidenti Meta vlerëson dy personalitete të shquara të polifonisë shqiptare: Guri Rrokaj dhe Yzeir Llanaj
Bylis-Presidenti Meta vlerëson dy personalitete të shquara të polifonisë shqiptare: Guri Rrokaj dhe Yzeir Llanaj
Bylis-Presidenti Meta vlerëson dy personalitete të shquara të polifonisë shqiptare: Guri Rrokaj dhe Yzeir Llanaj