Anëtarja e re e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, znj. Manjola Kajana betohet para Presidentit të Republikës

Anëtarja e re e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, znj. Manjola Kajana betohet para Presidentit të Republikës
Anëtarja e re e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, znj. Manjola Kajana betohet para Presidentit të Republikës
Anëtarja e re e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, znj. Manjola Kajana betohet para Presidentit të Republikës