Anëtari i ri i Gjykatës Kushtetuese, z. Altin Binaj betohet para Presidentit të Republikës

Anëtari i ri i Gjykatës Kushtetuese, z. Altin Binaj betohet para Presidentit të Republikës
Anëtari i ri i Gjykatës Kushtetuese, z. Altin Binaj betohet para Presidentit të Republikës
Anëtari i ri i Gjykatës Kushtetuese, z. Altin Binaj betohet para Presidentit të Republikës
Anëtari i ri i Gjykatës Kushtetuese, z. Altin Binaj betohet para Presidentit të Republikës