Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7781

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7781

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7780

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe 93 të...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7780

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7772

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7772

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7771

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7771

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7763

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE   Në mbështetje të nenit 92, pika...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7763

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7762

    D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7762

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7760

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7760

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7759

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7759

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7758

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7758

Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7732

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7732

Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7731

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7731

Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7730

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe 93 të...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 7730