Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Shtetësi

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 102

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 102

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 101

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 101

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 100

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 100

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 93

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 93

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 92

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 92

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 91

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 91

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 63

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 63

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 62

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 62

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 61

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 61

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 60

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 60

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 21

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 21

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 20

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS PRESIDENTI D E K R E T PËR LEJIMIN E...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 20