Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 66/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 66/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 66/2018 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Aktin e Gjenevës të Marrëveshjes së Lisbonës për emërtimet e origjinës dhe treguesit gjeografikë”.

Nr. Dekretit 10898
Tiranë, më 10.10.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META