Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 28/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 28/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 28/2018 “Për një ndryshim në ligjin nr. 34/2017 “Për lirimin e frekuencave të dixhital-dividentit””. Nr. Dekretit 10804 Tiranë, më 07.06.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>