Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 46/2017

Presidenti Nishani dekreton shpallje ligji nr. 46/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 46/2017 “Për një shtesë në ligjin nr. 7764, datë 2.11.1993, “Për investimet e huaja”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10216
Tiranë, më 27.04.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

BUJAR NISHANI