Presidenti i Republikës së Shqipërisë

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 7782

D E K R E T

PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE

Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të neneve 15 dhe 20 të ligjit nr. 8389, datë 05.08.1998, “Për shtetësinë shqiptare”, të ndryshuar, bazuar edhe në propozimin e Ministrit të Brendshëm,

D E K R E T O J

Neni 1

U lejohet lënia e shtetësisë shqiptare me kërkesë të tyre personave të mëposhtëm:
1.    Desar Ruzhdi Sulejmani
2.    Blerina Bajram Mema (Ruçaj)
3.    Dhori Aleksandër Lipe
4.    Frida Myrteza Thaisen
5.    Wendy Flamur Thaisen
6.    Natasha Skënder Isaia (Caka)
7.    Samantha Aleksandër Isaia
8.    Ismete Aleksandër Isaia
9.    Mehrvin Aleksandër Isaia
10.     Dalina Myfit Gjunkshi

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Tiranë, më 10.10.2012
Nr. dekretit: 7782

PRESIDENTI  I  REPUBLIKËS    
                               
BUJAR NISHANI