Presidenti i Republikës së Shqipërisë

April, 2018 Archive

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10767

...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10767

Akte Juridike, Archive, Shtetësi

Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10767

D E K R E T PËR DHËNIE TË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c”, dhe nenit 93...

Lexo më shumë Dekret për dhënie të shtetësisë shqiptare nr. 10767

Uncategorized

Bahri Shaqiri- Këshilltar i Presidentit Të Republikës Për Çështjet E Sigurisë Kombëtare

...

Lexo më shumë Bahri Shaqiri- Këshilltar i Presidentit Të Republikës Për Çështjet E Sigurisë Kombëtare

Uncategorized

Bahri Shaqiri- Këshilltar i Presidentit Të Republikës Për Çështjet E Sigurisë Kombëtare

Zoti Bahri Shaqiri u emërua Këshilltar i Presidentit të Republikës për Çështjet e Sigurisë Kombëtare...

Lexo më shumë Bahri Shaqiri- Këshilltar i Presidentit Të Republikës Për Çështjet E Sigurisë Kombëtare

Uncategorized

Ylli Asllani – Këshilltar i Presidentit të Republikës për Pushtetin Lokal

...

Lexo më shumë Ylli Asllani – Këshilltar i Presidentit të Republikës për Pushtetin Lokal

Uncategorized

Ylli Asllani – Këshilltar i Presidentit të Republikës për Pushtetin Lokal

Ylli Asllani ka lindur më 24 Mars 1959 në qytetin e Gjirokastrës. Ai është Këshilltar i Presidentit...

Lexo më shumë Ylli Asllani – Këshilltar i Presidentit të Republikës për Pushtetin Lokal

Uncategorized

Këshilltar Ushtarak i Presidentit të Republikës së Shqipërisë – Gjeneral Brigade Piro AHMETAJ

Gjeneral Brigade Piro Ahmetaj ka lindur më 10 Mars 1963. Karierrën e filloi me studimet në Akademinë...

Lexo më shumë Këshilltar Ushtarak i Presidentit të Republikës së Shqipërisë – Gjeneral Brigade Piro AHMETAJ

Uncategorized

Këshilltar Ushtarak i Presidentit të Republikës së Shqipërisë – Gjeneral Brigade Piro AHMETAJ

...

Lexo më shumë Këshilltar Ushtarak i Presidentit të Republikës së Shqipërisë – Gjeneral Brigade Piro AHMETAJ

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

Shtetësi, Akte Juridike, Archive

Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756

D E K R E T PËR LEJIMIN E LËNIES SË SHTETËSISË SHQIPTARE Në mbështetje të nenit 92, pika “c” dhe...

Lexo më shumë Dekret për lejimin e lënies së shtetësisë shqiptare nr. 10756