10-vjetori i Universitetit “Mesdhetar”-Presidenti Meta vlerëson pedagogë dhe shkencëtarë të spikatur në mësimdhënie dhe kërkime shkencore

10-vjetori i Universitetit “Mesdhetar”-Presidenti Meta vlerëson pedagogë dhe shkencëtarë të spikatur në mësimdhënie dhe kërkime shkencore
10-vjetori i Universitetit “Mesdhetar”-Presidenti Meta vlerëson pedagogë dhe shkencëtarë të spikatur në mësimdhënie dhe kërkime shkencore
10-vjetori i Universitetit “Mesdhetar”-Presidenti Meta vlerëson pedagogë dhe shkencëtarë të spikatur në mësimdhënie dhe kërkime shkencore
10-vjetori i Universitetit “Mesdhetar”-Presidenti Meta vlerëson pedagogë dhe shkencëtarë të spikatur në mësimdhënie dhe kërkime shkencore
10-vjetori i Universitetit “Mesdhetar”-Presidenti Meta vlerëson pedagogë dhe shkencëtarë të spikatur në mësimdhënie dhe kërkime shkencore
10-vjetori i Universitetit “Mesdhetar”-Presidenti Meta vlerëson pedagogë dhe shkencëtarë të spikatur në mësimdhënie dhe kërkime shkencore