Uashington D.C., SHBA-Presidenti Meta në Forumin “Transatlantic Leadership Network”

Uashington D.C., SHBA-Presidenti Meta në Forumin “Transatlantic Leadership Network”
Uashington D.C., SHBA-Presidenti Meta në Forumin “Transatlantic Leadership Network”
Uashington D.C., SHBA-Presidenti Meta në Forumin “Transatlantic Leadership Network”
Uashington D.C., SHBA-Presidenti Meta në Forumin “Transatlantic Leadership Network”