Presidenti i Republikës i uron 100-vjetorin e lindjes Gjeneral Rrahman Parllakut

Presidenti i Republikës i uron 100-vjetorin e lindjes Gjeneral Rrahman Parllakut
Presidenti i Republikës i uron 100-vjetorin e lindjes Gjeneral Rrahman Parllakut
Presidenti i Republikës i uron 100-vjetorin e lindjes Gjeneral Rrahman Parllakut
Presidenti i Republikës i uron 100-vjetorin e lindjes Gjeneral Rrahman Parllakut
Presidenti i Republikës i uron 100-vjetorin e lindjes Gjeneral Rrahman Parllakut
Presidenti i Republikës i uron 100-vjetorin e lindjes Gjeneral Rrahman Parllakut
Presidenti i Republikës i uron 100-vjetorin e lindjes Gjeneral Rrahman Parllakut