Presidenti i Republikës çmon eruditin Moikom Zeqo me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”

Presidenti i Republikës çmon eruditin Moikom Zeqo me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”
Presidenti i Republikës çmon eruditin Moikom Zeqo me Titullin “Kalorës i Urdhrit të Skënderbeut”