Presidenti Meta vlerëson Shtëpinë e Fëmijës “Fillime të Reja” me Dekoratën “Nënë Tereza”

Presidenti Meta vlerëson Shtëpinë e Fëmijës “Fillime të Reja” me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta vlerëson Shtëpinë e Fëmijës “Fillime të Reja” me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta vlerëson Shtëpinë e Fëmijës “Fillime të Reja” me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta vlerëson Shtëpinë e Fëmijës “Fillime të Reja” me Dekoratën “Nënë Tereza”