Presidenti Meta vlerëson Organizatën SOS Fshatrat e Fëmijëve Ndërkombëtarë, me Dekoratën “Nënë Tereza”

Presidenti Meta vlerëson Organizatën SOS Fshatrat e Fëmijëve Ndërkombëtarë, me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta vlerëson Organizatën SOS Fshatrat e Fëmijëve Ndërkombëtarë, me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta vlerëson Organizatën SOS Fshatrat e Fëmijëve Ndërkombëtarë, me Dekoratën “Nënë Tereza”
Presidenti Meta vlerëson Organizatën SOS Fshatrat e Fëmijëve Ndërkombëtarë, me Dekoratën “Nënë Tereza”