Presidenti Meta vlerëson me Dekoratën “Nënë Tereza” drejtuesit e organizatës ndërkombëtare “People to People International”

Presidenti Meta vlerëson me Dekoratën “Nënë Tereza” drejtuesit e organizatës ndërkombëtare “People to People International”
Presidenti Meta vlerëson me Dekoratën “Nënë Tereza” drejtuesit e organizatës ndërkombëtare “People to People International”
Presidenti Meta vlerëson me Dekoratën “Nënë Tereza” drejtuesit e organizatës ndërkombëtare “People to People International”
Presidenti Meta vlerëson me Dekoratën “Nënë Tereza” drejtuesit e organizatës ndërkombëtare “People to People International”