Presidenti Meta i pranishëm në seancën e dhurimit të gjakut të zhvilluar nga organizata “Akropoli i Ri”

Presidenti Meta i pranishëm në seancën e dhurimit të gjakut të zhvilluar nga organizata “Akropoli i Ri”
Presidenti Meta i pranishëm në seancën e dhurimit të gjakut të zhvilluar nga organizata “Akropoli i Ri”
Presidenti Meta i pranishëm në seancën e dhurimit të gjakut të zhvilluar nga organizata “Akropoli i Ri”