Presidenti Meta përshëndet prezantimin e “Aleancës Kombëtare të Studentëve Senatorë”

Presidenti Meta përshëndet prezantimin e “Aleancës Kombëtare të Studentëve Senatorë”
Presidenti Meta përshëndet prezantimin e “Aleancës Kombëtare të Studentëve Senatorë”