Presidenti Meta në Takimin e parë të “Aleancës së Dhurimit të Gjakut”

Presidenti Meta në Takimin e parë të “Aleancës së Dhurimit të Gjakut”
Presidenti Meta në Takimin e parë të “Aleancës së Dhurimit të Gjakut”